Jaarlijks wordt in november de Oogstdienst gehouden, samenvallend met de Maaltijddienst.

Door en voor gemeenteleden worden in de week voorafgaand aan de dienst bakjes met fruit gevuld. Na afloop van de dienst worden deze bakjes meegenomen door gemeenteleden en uitgereikt aan gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Een belangrijk onderdeel van de Oogst- en Maaltijddienst is de viering van het Heilig Avondmaal. Lees hier de informatie over onze Avondmaalsvieringen.

Maaltijddienst


De Oogst- en Maaltijdsdienst valt onder de Kerngroep Diaconaat.