Taakgroep Pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat.

Pastoraat is in feite: het omzien naar elkaar en is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente. De gemeente kan een plek zijn waar je wordt opgevangen als dat nodig is, maar waar je ook bereid bent dat aan anderen te bieden in moeilijke tijden. In zekere zin zijn alle gemeenteleden elkaars "pastor".
De taakgroep bestaat nu uit tien pastoraatsouderlingen, een secretaris en een predikant. Als groep komen zij geregeld bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Door studie en bezinning willen zij zich in deze taakgroep verder toerusten voor hun werk in de gemeente.
De pastoraatsouderling bezoekt gemeenteleden die behoefte hebben aan contact en die in tijden van voor - en tegenspoed belangstelling en medeleven van de kerkelijke gemeente verwachten. Het gaat hier om ontmoeting en een stukje meelopen met de ander in pijn en verdriet binnen het perspectief van Gods verhaal met ons mensen. Ook kan het pastoraat zich soms uitstrekken tot mensen die niet (meer) bij kerk en geloof betrokken zijn.

De gemeente is opgedeeld in secties (wijken). Elke pastoraatsouderling werkt in een sectie samen met een aantal sectiemedewerkers en stimuleert samen met hen de onderlinge verbondenheid van de leden van de gemeente. In dit kader worden op sectieniveau met enige regelmaat allerlei activiteiten georganiseerd

Andere taken van de pastoraatsouderling zijn onder meer:

. lidmaatschap van de kerkenraad

. medeverantwoordelijkheid voor de kerkdiensten, in het bijzonder bij doop – en avondmaalsdiensten en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

. meedenken over beleid en koers van de gemeente

. verwelkomen van nieuwe gemeenteleden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wil Vergoed-Verboom
Algemeen email nummer