Paspoort

Naam:

Ina Veldman

Geboren:

1962

Privé:

ongehuwd

Levensloop:

Opgegroeid in Koekange, een klein plaatsje gelegen tussen Meppel en Hoogeveen in Drenthe. Pastoraal werk gestudeerd aan het Opleidingsinstituut voor Theologie, Levensbeschouwing en Geestelijke Begeleiding in Vrijzinnig Perspectief, afgerond in 2016. In 2018 certificaat Leiden van uitvaarten door gemeenteleden behaald. Momenteel ben ik bezig met de opleiding tot Geestelijk Begeleider. Sinds oktober 2023 ben ik werkzaam als pastoraal werker stervens-, rouw- en uitvaartbegeleiding in de Maartenskerkgemeente.


De Maartenskerk bevindt zich letterlijk en figuurlijk op het kruispunt van ons leven. Op dit kruispunt willen we ook van betekenis zijn juist als het gaat om de laatste levensfase. Het is mijn passie om mensen terzijde te staan bij hun overwegingen rond sterven, afscheid nemen en gedenken. In het filmpje wat eind november 2022 gemaakt is in het kader van de serie Kerkplein 1 vertel ik over mijn motivatie en inspiratie:

Werkboekje - Wensen rondom de uitvaartviering

Wensen rondom de uitvaartsviering Ina VeldmanEen gesprek over sterven en afscheid nemen is niet gemakkelijk. Tegelijkertijd kan het hele mooie momenten opleveren! Het boekje Wensen rondom de uitvaartviering - een uitgave onder verantwoordelijkheid van de Kerngroep Pastoraat - nodigt uit om in gesprek te gaan met uw naasten over het moeilijke onderwerp van onze eindigheid. Het biedt de mogelijkheid om na te denken over wat voor u belangrijk is in leven én in sterven.

Misschien herkent u het wel: u hebt ergens in een laatje wat briefjes liggen met daarop een mooie (bijbel)tekst of een lied dat u graag zingt. Dit boekje is bedoeld om u te helpen uw wensen ten aanzien van de inhoud van uw uitvaart te bundelen en te bespreken met uw naasten. Die losliggende briefjes kunnen op die manier een plaats krijgen in dit werkboekje. Door in dit boekje de kernteksten uit uw leven op te schrijven heeft u materiaal in handen om met de mensen om u heen in gesprek te gaan. Het kan als richtingwijzer fungeren om met elkaar een betekenisvolle uitvaartviering samen te stellen die passend is bij u en waar ook uw naasten zich zoveel mogelijk in kunnen herkennen. De teksten die u kracht geven zijn vaak ook de teksten die weergeven hoe u God ervaart in uw leven.

Tevens vindt u in het boekje een voorbeeld van een uitvaartliturgie en vragen om met uw naasten te bespreken. Zo ontstaat er een waardevol document, wat later houvast kan bieden bij de voorbereiding van de uitvaart.

Klik op de afbeelding van het boekje om de inhoud te bekijken. Het boekje is te verkrijgen bij uw sectiemedewerker. Ook liggen er een aantal exemplaren in het documentatierek in de kerk.

Mocht u hier behoefte aan hebben, dan wil ik ook u graag begeleiden om uw wensen ten aanzien van de inhoud van uw uitvaart te bespreken. Dat kan ook wanneer u een uitvaart wenst waarin het geloof een rol speelt, terwijl u weinig binding meer hebt met een kerkgemeenschap. Er zijn dan misschien nog wat essenties die belangrijk zijn als ze afgestoft worden. Het kan, zowel voor u als uw naasten, een geruststellende gedachte zijn dat er van tevoren gesproken is over die essenties.

Mijn diensten bied ik zowel via de Maartenskerkgemeente als particulier (www.amala-herinneren.nl) aan.