Sectie activiteiten

De Maartenskerkgemeente is opgedeeld in 6 secties. In deze secties zijn sectieteams actief. Een team bestaat (idealiter) uit een pastoraal ouderling, predikant, diaken, contactpersonen en Kruispuntbezorgers.
Lees hier de sectieindeling van de Maartenskerkgemeente.

Voor alle contactpersonen geldt dat ze binnen hun sectie oog en oor zijn; contacten leggen en onderhouden en zo aandacht hebben voor - en geven aan speciale situaties. In voorkomende gevallen kan een contactpersoon het contact verbreden indien speciale kennis of ervaring nodig is.

Regelmatig zijn er sectiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten staat de ontmoeting tussen gemeenteleden centraal. Daarnaast hopen wij dat gemeenteleden tijdens deze ontmoetingen met elkaar in gesprek gaan over wat hen in hun geloof beweegt.


De sectie-activiteiten vallen onder de Kerkngroep Pastoraat. Lees hier alles over de Kerngroep Pastoraat