Kringen

Mede door de herindeling van de secties en de veranderende taak van predikanten, pastorale ouderlingen en sectiemedewerkers is er toenemend aandacht voor het kringenwerk binnen onze gemeente. Een kring biedt ruimte voor ontmoeting en verdieping binnen een kleine groep mensen die elkaar gaandeweg beter leert kennen en naar elkaar kan omzien.
Wie graag wat meer in gesprek wil komen en gemeenteleden (of andere belangstellenden) wil ontmoeten is van harte welkom in ons kringenwerk.
Er zijn nu 5 ontmoetingskringen, 3 Bijbelstudie kringen, twee kringen voor bewoners van Huize Beatrix en Park Boswijk en twee literaire kringen.
Heeft u belangstelling om met een kring mee te gaan doen, neem dan contact op met de predikant of de genoemde contactpersoon.

Ontmoetingskringen:
deze komen 5 keer per jaar anderhalf uur bijeen ten huize van één van de deelnemers.
Er wordt door de kringleider een onderwerp of een vraag vanuit geloof of leven aan de orde gesteld en in een open kringgesprek besproken. Vaak is er ook tijd voor een lied, een lezing, een gebed en delen van lief en leed. Deelnemers kennen elkaar en leven waar nodig of gewenst met elkaar mee.
kring Emmalaan
Deze ontmoetingskring wordt geleid door Teun Kruijswijk Jansen.
Deze kring komt bijeen van 14.30 tot 16.00uur aan de Emmalaan.
Contactpersoon is Fieke vd Kooij.
Zeeheldenkring
Deze ontmoetingskring wordt geleid door Jan de Bok en Lies Mikkers en komt 's avonds bijeen van 19.45 tot 21.30 uur.
Contactpersonen zijn Jan de Bok en Lies Mikkers.
kring Langbroek
Deze ontmoetingskring is gestart in januari 2014 en wordt geleid door Dio Soeteman. Men komt van 19.30 tot 21.00uur bijeen.
Contactpersoon is Martha Marie Baakman
kring West
Deze ontmoetingskring wordt geleid door Teun Kruijswijk Jansen en komt bijeen van 19.30 tot 21.00uur.
contactpersoon is Corrie van Beek
kring Wijngaard
Deze ontmoetingskring wordt geleid door Teun Kruijswijk Jansen.
Deze gesprekskring komt bijeen van 14.30 tot 16.00uur.
Contactpersoon is Piet Kooij

Bijbelstudie kringen:
Bijbelkring Vogelweide
wordt geleid door Aty Tolkamp en komt 1 keer per maand bijeen van 19.30 tot 21.30uur. Contactpersoon is Jaap van den Berg
Inspiratio
wordt door de deelnemers zelf voorbereid en geleid en komt eenmaal per 3 weken bijeen op vrijdagavond.
Contactpersonen zijn Erna en Jan-Willem van der Kamp
kring 30-50jarigen
Deze kring wordt door de deelnemers zelf voorbereid en begeleid door Wim in 't Hout.
Zij komen maandelijks bijeen van 20.00 tot 22.00uur. Er staat een gezamenlijk kloosterweekend gepland.

Kring Huize Beatrix
is een oecumenische kring voor bewoners van huize Beatrix en aanleunwoningen die ongeveer 1x per 6 weken 's avonds bijeen komt. Op gevarieerde wijze worden onderwerpen gepresenteerd en besproken. Er zijn ook zangavonden.
Contact personen zijn Anneke van Dijk en Jeanneke Visser.

Bijbelkring Park Boswijk
wordt geleid door Teun Kruijswijk Jansen. Er worden Bijbelgedeeltes en/of mystieke teksten gelezen en besproken. Deze kring biedt bezinning voor bewoners van Park Boswijk en omgeving. De kring komt 8 x per jaar bijeen op de 2e dinsdagochtend van de maand om 10.15uur in de hobbyruimte van Park Boswijk.

Literaire kringen:
Leeskring
wordt geleid door Teun Kruijswijk Jansen. In deze kring wordt vijf keer per jaar een (moderne) roman en, in december, werk van een dichter gelezen en besproken. De besprekingen gaan altijd eerst over de eigen leeservaring, en daarna over de achtergronden, betekenis en eventuele 'geloofs- of betekenislaag' in het boek.
Contactpersoon is Dick van As.
Poëziekring
wordt geleid door Aleida de Hoog en komt circa 1x per 5 weken bijeen in de Koningshof om Nederlandstalige Poëzie te lezen en te bespreken die past bij een gekozen thema of bij de tijd van het (kerkelijk)jaar. Het is inspirerend om met deelnemers die hier veel van weten en met deelnemers die hier pas sinds kort belangstelling voor hebben te delen wat poëzie te zeggen heeft. Contactpersoon is Lieuwe Gietema.