Het is een voorrecht om in onze gemeente kerk te zijn. Veel enthousiaste en betrokken gemeenteleden. Tientallen vrijwilligers zetten hun talenten in – voor en achter de schermen. Voor de een is dat de handen uit de mouwen steken met diaconaal of pastoraal werk, voor de ander is het een bestuurlijke functie of weer heel iets anders. Vele handen maken licht werk!

Het is een komen en gaan van gemeenteleden die zich inzetten voor het kerkenwerk. Dat is niet anders dan in het verleden of de toekomst. En daarom doen wij ook nu een dringend beroep op u om ook een bijdrage te leveren in ons kerkenwerk. Om er samen voor te zorgen dat we ook komende jaren een bloeiende gemeente kunnen zijn.

Voor wie is dit bericht bedoeld? Voor iedereen! Ook u mag zich aangesproken voelen. Of u nu al een ‘veteraan’ in het kerkenwerk bent of juist een nieuweling. Niet over wat de kerk voor u kan doen, maar wat u voor onze kerk!


Om welke vacatures gaat het dan - De Vacaturebank

Er zijn verschillende taken en rollen, ieder met een eigen dynamiek en tijdsbesteding. We introduceren daarom twee categorieën: ambtsdragers en taakdragers. Ambtsdragers zijn ouderlingen en diakenen die voor minimaal vier jaar met hun taak aan de gang gaan. Taakdragers zijn alle anderen die er niet voor voelen om ambtsdrager te worden of voor wie vier jaar bezwaarlijk is. Voor beide groepen geldt: we beperken zoveel mogelijk de vergadertijd!

De vacaturebank op dit moment is als volgt gevuld:

 

Per direct
Crèche medewerk(st)er Koffieschenker na de dienst  (ingevuld)
Leiding kindernevendienst Medewerker archivering (ingevuld)
Lid Kerngroep Eredienst  
Lid Kerngroep Communicatie  Volgend jaar (2020)
Bezoekmedewerk(st)er Zonnehuis (ingevuld) Scriba van de kerkenraad
Pastoraal ouderling sectie 3 Notulist voor moderamen en kerkenraad
Pastoraal ouderling sectie 6 Penningmeester Diaconie
Enthousiaste fondsenwerver Pastoraal ouderling sectie 1
Diaken Redactielid Kruispunt
Coördinator Koningsmaal (reserve) Lid/secretaris Werkgroep ZWO
Lid werkgroep Verborgen Armoede (ingevuld) Persoonlijke interviewer Kruispunt