De Maartenskerkgemeente heeft een eigen app die bedoeld is voor iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij wat er in onze gemeente gebeurt en op de hoogte wil blijven van de zaken die er spelen.
Hieronder zijn alle artikelen en berichten geplaatst rond het gebruik van de app.

De Maartenskerkgemeente App is nu bijna een jaar in gebruik door meer dan 100 gebruikers. Recent is er een nieuwe versie uitgebracht.
De app geeft nieuwe mogelijkheden om simpel te overzien welke activiteiten er plaats vinden, om op een andere manier te communiceren en te organiseren en eenvoudig contact met elkaar te leggen. Omdat dit allemaal gebeurt in de besloten omgeving van de app kunnen ook persoonlijke gegevens gebruikt en uitgewisseld worden.

Lees meer...