Wereldwijd, dus ook in onze Maartenskerk, vieren christenen het Heilig Avondmaal, ook wel Maaltijd van de Heer genoemd.

Een bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis en werking. Het is Christus zelf die ons uitnodigt. Hij gaf uit liefde Zijn leven om ons te bevrijden.

Als gemeente komen wij samen rond de avondmaalstafel, waarop brood en wijn/druivensap staan. Wij staan stil bij het feit dat Jezus zelf brood en wijn vergeleek met zijn lichaam en bloed. Tijdens het Avondmaal breekt de voorganger het brood en schenkt wijn in. Daarna ontvangt de gemeente een stukje brood en een bekertje druivensap.

Eén van de Avondmaalsvieringen vindt plaats tijdens de Oogst- en Maaltijdsdienst in november. 

De Avondmaalsgroep zorgt voor een goed verloop van het Heilig Avondmaal.


De Avondmaalsviering valt onder de Kerngroep Diaconaat.