Rond Koningsdag is er een fruitactie in Het Zonnehuis. Er worden door medewerkers van onze gemeente fruitschalen opgemaakt en op de afdelingen neergezet. De hoeveelheid fruit per schaal komt overeen met het aantal personen op de afdeling. Het is voor alle bewoners, dus niet alleen voor leden van de kerk. In de periode voor Kerst is er een vergelijkbare actie.


De Fruitacties vallen onder de Kerngroep Diaconaat.