Paspoort

Naam: Ina Veldman
Geboren: 30 augustus 1962
Privé: ongehuwd
Levensloop: Opgegroeid in Koekange, een klein plaatsje gelegen tussen Meppel en Hoogeveen in Drenthe. Pastoraal werk gestudeerd aan het Opleidingsinstituut voor Theologie, Levensbeschouwing en Geestelijke Begeleiding in Vrijzinnig Perspectief, afgerond in 2016. In 2018 certificaat Leiden van uitvaarten door gemeenteleden behaald. Sinds september 2018 ouderling met bijzondere opdracht uitvaartbegeleiding.
Persoonlijke kernwoorden: integriteit, congruentie, zorgvuldigheid, dienstbaarheid, verbinding, toewijding.
Mijn levensmissie is om vanuit een dienstbare houding de ander te inspireren tot innerlijke groei. Vanuit het besef dat ik deel uitmaak van een groter geheel wil ik met liefde, aandacht en compassie bij mijzelf en de ander aanwezig zijn. In deze aanwezigheid verbindt dienstbaarheid mij met de a(A)nder en met het leven zelf.


Sterven doen we allemaal…
Ons leven is eindig. Voor ons allemaal komt er een moment waarop we ‘uit de tijd komen’. Een uitdrukking die onder andere in mijn geboortestreek in Drenthe aangeeft dat iemand dood is, dus buiten de tijd geraakt is. Niets is zo zeker als de dood en niets is zo ónzeker als de dood. We krijgen allemaal te maken met de dood en ook al zijn onderwerpen als euthanasie en voltooid leven volop in het nieuws, toch ontstaat er iets ongemakkelijks als iemand er over begint. Maar de dood gaat vooral ook over het leven. Juist wanneer we geconfronteerd worden met de dood, worden we ons bewust van wie we zijn en wat we echt van waarde vinden.


Uitvaart
Door pest- en andere epidemieën was het vroeger niet vanzelfsprekend dat de doden begraven werden. In het bijbelboek Tobit wordt verteld dat Tobit de doden begroef, met risico voor zijn eigen leven. In het verleden was het begraven van de doden een gemeenschappelijke zorg. Tegenwoordig leven we in een tijd met een grotere individuele vrijheid dan vroeger toen de traditie bepaalde wat er moest gebeuren. Door de ontkerkelijking en individualisering herkennen velen zich niet meer in de vanzelfsprekende rituele handelingen en verhalen van religieuze tradities. Ook zijn er verschillende visies over de betekenis van leven en dood ontstaan.
De Maartenskerk bevindt zich letterlijk en figuurlijk op het kruispunt van ons leven. In de ontmoeting met onze omgeving willen we van waarde zijn juist als het gaat om het laatste afscheid. Wij willen vanuit ons motto Mensen rondom Jezus geloven dat God mensen draagt in leven en sterven, ongeacht wat zij zelf (nog) konden geloven.


Passend en betekenisvol
In het afgelopen jaar heb ik diverse gesprekken gevoerd met mensen over hun wensen met betrekking tot de rituelen rond en de inhoud van hun uitvaartplechtigheid. Zij hebben dit als heel prettig ervaren. Mocht u hier behoefte aan hebben, dan wil ik ook u graag begeleiden om uw wensen ten aanzien van de inhoud van uw uitvaart te bespreken en, eventueel samen met uw naasten, een betekenisvolle uitvaart samenstellen die passend is bij u en waar ook uw naasten zich zoveel mogelijk in herkennen. Als u een uitvaart wilt, waarin het geloof een rol speelt, terwijl u weinig binding meer heeft met een kerkgemeenschap, dan zijn er misschien nog wat essenties die belangrijk zijn als ze afgestoft worden. Het kan, zowel voor u als uw naasten, een geruststellende gedachte zijn dat er van tevoren gesproken is over die essenties.


Aanbod
Mijn diensten als voorganger bij uitvaartplechtigheden en begeleiding bij inhoudelijke uitvaartwensen bied ik zowel via de Maartenskerkgemeente als particulier (www.amala-herinneren.nl) aan.