Bloemengroet

  
bloemen2Er staan elke week 2 boeketten tijdens de dienst in de kerk. Deze zijn bestemd voor mensen die ziek zijn, in het ziekenhuis hebben gelegen, of een beetje troost en meeleven kunnen gebruiken.
Voor aanvang van de eredienst kunnen gemeenteleden hun naam op de begeleidende kaart schrijven.

De bloemen worden na de eredienst door één van de diakenen en iemand van onze gemeente bezorgd. Wij laten op deze manier blijken dat we als kerk naar elkaar willen omzien en aandacht voor elkaar hebben. Want 'de kerk' zijn we met en voor elkaar.


De Bloemengroet valt onder de Kerngroep Diaconaat.