Werkgroep Verborgen Armoede

hand op schouderDe werkgroep Verborgen Armoede heeft als doel om huishoudens die het financieel moeilijk hebben via eenmalige financiële interventies te ondersteunen bij huishoudelijke uitgaven die onverhoopt aan de orde zijn. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om noodzakelijke reparaties van apparatuur of de aanschaf van een fiets of wasmachine die het beperkte budget van deze huishoudens te boven kunnen gaan.


Daarnaast verzorgt de werkgroep jaarlijks een kerstactie, waarbij een kerstattentie in de vorm van waardebonnen wordt bezorgd bij adressen die in overleg met het sociaal dorpsteam worden geselecteerd. Indien de financiële middelen het toelaten organiseren we een zomeractie. Met deze actie geven we gezinnen met jonge kinderen, die met weinig rond moeten komen, een financiële bijdrage zodat ook zij een leuk dagje uit kunnen organiseren.

Om dit werk te kunnen doen, is de werkgroep afhankelijk van giften en de collecte-opbrengsten van onder andere de Maartenskerkgemeente en bijdragen vanuit de Caritas parochie Sint Maarten. Mocht u een gift willen doen aan de werkgroep Verborgen Armoede dan kunt u uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Doorn NL14RABO0385217552 onder vermelding van “Gift Verborgen Armoede”

Heeft u een hulpvraag heeft voor financiële ondersteuning? Vraag aan via het mailadres van de werkgroep op de Contactpagina. Er wordt dan contact met u opgenomen.
De Werkgroep Verborgen Armoede valt onder de Kerngroep Diaconaat.