Erediensten Beatrix

Elke eerste vrijdagavond van de maand wordt ''s-avonds om 19:00 uur een kerkdienst gehouden in de Ludenzaal. Zowel bewoners van het huis, de aanleunwoningen en gemeenteleden van elders wonen deze diensten bij. Huize Beatrix is gelegen aan Jac. van Ruijsdaellaan 7 te Doorn. Raadpleeg de agenda op deze website.