facebook
Paspoort

Naam: Teun Kruijswijk Jansen
Geboren: 2 augustus 1955
Privé: getrouwd met Trudy Struijs, predikant en docent Pastoraat aan de PTHU we hebben vier kinderen
Levensloop: Opgegroeid in Dieren (Gelderland) met vijf zussen en een broer; theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam; vrijwilligerswerk, koster-beheerder en Kerkelijk werker in de Gereformeerde Kerken van Amsterdam-Zuid en Slotervaart Predikant in Nuenen van 1986-1996 (N.B.) en Wageningen. Sinds mei 2006 predikant in Doorn (PKN). Van 1980-1988 bestuurslid van het Werelddiaconaat van de Gereformeerde Kerken, en van 1990-2000 van de IKON
Trefwoorden: gericht op 'samen', ondernemend, verbinding zoekend, oecumenisch, sportief; houd van: humor, verschillende kunstvormen en literatuur, fotografie.


God suprises us always: inspiratie
Mijn Schotse geestelijk begeleider schreef me eens: God surprises us always. Dat is en blijft een verrassende en diepzinnige slogan: het breekt steeds de toekomst open. Het woord 'God' mag in het Jodendom niet uitgesproken worden, en alleen via de 'omweg' van 'Heer' geschreven. Dat verraadt dat God groter is dan ons hart: een geheim. Als heel jong kind ervoer ik iets van dit geheim, en dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Tegelijk is er ook vanuit dit geheim een besef van 'gemis': waar is God in deze prachtige maar ook zo gebroken wereld? Waar is het Koninkrijk te vinden, en hoe dan? Hij/zij is altijd 'anders' dan ik verwacht of wens, wat ook een persoonlijke 'leegte' betekenen kan.
Oriëntatie op Jezus Christus en waar 'de Geest' waait brengen me meestal vanuit het gemis dichter bij mijn bestemming en inzet. Die inzet wordt getypeerd door een gebedsregel die de Iona Community dagelijks bidt: to find new ways to touch the lives of all.

To find new ways to touch the lives of all: orientatie
Deze oecumenische beweging met Schotse wortels in het Keltisch Christendom heeft als ortho-praxie ('bid en werk') mij vanaf 1997 in mijn (geloofs- en werkzaam) leven richting gegeven. Kernwoorden zijn: presentie van God, beeldentaal, pelgrimage en verantwoordelijkheid voor de Schepping in alle facetten. De opleiding voor Geestelijke begeleiding maakte me gevoeliger voor de waarde van de (geloofs-)ervaring in het dagelijks leven en de Mystieke traditie. De theologen op wie ik me oriënteer zijn op dit moment Thomas Merton, Dietrich Bonhoeffer en Philip Newell (Keltisch christendom).

Aandacht doet goed: werkinzet
Ik meen dat ik een all-round predikant ben geworden, zonder al te grote specialisaties of uitgesproken voorkeuren. Het predikantschap ervaar ik als een ambacht: het is alle dagen anders, en het komt altijd uiteindelijk op aandacht, toewijding en vakmanschap aan. De omgang met zo veel verschillende mensen in verschillende omstandigheden ervaar ik, in de regel, als een voorrecht.
Ik zie ik het als een uitdaging om in deze tijd van inkrimping van de kerk als instituut, en levend in een meer individualistische samenleving dan voorheen, nieuwe wegen te zoeken. Daarin word ik geïnspireerd door de bijbel: die is niet 'van de kerk', daarom hecht ik aan brede samenwerking. Bijvoorbeeld in projecten rond spiritualiteit en levensvorming, en maatschappelijke betrokkenheid.
In al dit 'doen' beoefen ik al sinds 1988 allerlei vormen van meditatief leven, en geef sinds 2014 uren voor meditatie: 'ruimte maken'. Dit maakt me 'meer mens'. In 2006 verkreeg ik het certificaat Geestelijk begeleider (een bijzondere vorm van pastoraat) aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen (opleiding Hydepark).
Ik ben lid van 'Gaandeweg', vereniging van Geestelijke Begeleiders in België en Nederland.'Last but not least' ben ik medeoprichter van de Nederlandse Iona Groep (1999) en sinds 2009 als lid verbonden aan de Iona Community. Ik heb meegewerkt aan verschillende publicaties waar 'Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow'(2003 1e druk) de bekendste van is.
Tot slot: ik houd een weblog bij waar ik teksten, citaten en foto's kwijt kan die ik interessant vind en zo met anderen delen kan: www.aandachtdoetgoed.com.