Dinsdag 19 oktober 2021 staan de deuren van de Koningshof, Kerkplein 1 weer open. Wij beginnen om 14.30 uur en eindigen rond 16.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.15 uur, waar de koffie en de thee dan klaarstaan.

Het programma is als volgt:

- Opening

- In memoriam
 

          

    Wij noemen en herdenken de gasten die de afgelopen 2 jaren overleden zijn
 

- Bingo
   dit spel wordt gespeeld onder leiding van de ons welbekende mevrouw en meneer Brouwer. Er zijn leuke prijsjes te winnen.

 

           


- Sluiting; rond 16.00 uur.

Fijn dat dergelijke ontmoetingen weer mogelijk zijn!!
Wij nodigen iedereen die hierbij wil zijn van harte uit!

Als u niet zelfstandig kunt komen, belt u dan Leo van Eersel, tel. 414734 of Dik de Man, tel. 561877 of Bep Niessen, tel. 412135. Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt. Graag tot de 19e!

Met een vriendelijke groet team SeniorenMiddagen,
Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg.


P.S.
Omgang met veiligheid v.w.b. Covid 19
Wij gaan er van uit, als u naar onze bijeenkomsten komt dat u gevaccineerd bent tegen-, genezen bent van – of negatief getest bent op corona (mag zelftest zijn).
En tot slot natuurlijk: bij klachten blijft u thuis. Graag tot ziens op 19 oktober a.s.