Als vervolg op de gespreksmiddagen ‘Wees de adem waaruit ik ontsta’ in het vorige seizoen, gaan we in deze cyclus in gesprek over eigen wensen voor het afscheid. Wat is voor u een lied dat aanspreekt? Is het een zin, de melodie, het geheel? Welke bijbeltekst of welk verhaal spreekt aan en waarom juist deze tekst? Gaat het om een thema dat voor u belangrijk is? Roept het een herinnering op? Wat is hierin geloof-waardig voor u?

Het zal gaan over eigen ervaringen, eigen teksten die raken en met name over wat u nu mooi vindt en wat u nu aanspreekt.

Maximaal 12 deelnemers kunnen aan de bijeenkomsten deelnemen.

Lees meer...

Theo Salemink bespreekt op deze avond zijn boek ‘Op de rug van de tijger’. Het boek heeft als ondertitel ‘Pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht’. Het kapitalisme en de vrije markt worden vergeleken met een rit op de rug van een tijger.

De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die noodlottig is. Toch vervolgen wij onze stuurloze rit, verbonden aan wat onze ondergang kan betekenen. Hooguit kunnen we hier en daar wat bijsturen. Dat levert felle debatten op onder economen en politici over bijvoorbeeld markt en staat, groei en duurzaamheid. Vaak gaat het dan over duivelse dilemma’s waarin ook kerken en Christenen, als medeverantwoordelijken voor de schepping, hun opvattingen moeten hebben.

Lees meer...

In het boek ‘Hoe mijn God veranderde’ laat Martien Brinkman, zien wat er door de jaren heen verschoof in zijn kijk op geloof en theologie. Hij beschrijft wie of wat hem daarbij heeft beïnvloed. Opvallend is de aarzeling van de auteur om over God als persoon te spreken, omdat God volgens hem primair als kracht wordt beleefd. Hij spreekt in dit geval over een op ons bestaan inwerkende transcendente kracht. Wat bedoelt hij daar echter mee?

Bijzonder is ook hoe Brinkman in gesprek gaat met de projectieleer. Deze theorie verkondigt dat God een verzinsel is en dat geloof voortkomt uit menselijk wensdenken. Die gedachte komt regelmatig voorbij in de media en ook in onze nabije leefomgeving. En wie stelt zichzelf nooit die vraag: is het niet puur mensenwerk? Brinkman neemt dat serieus, maar laat tegelijk zien dat er dingen zijn die het begrip van een mens te boven gaan en op het spoor van God zetten.

Lees meer...

In een vluchtelingenkamp in Griekenland hannesen twee tienermeiden met een camera. ‘Ik ben Fatima’, zegt de ene in de lens. Ze hangen een zeil op als decor. ‘Ik ben Zahra’, zegt de ander. Op deze plek, en met deze meiden, begint deze film van Mijke de Jong. Een filmmaakster die nieuwsgierig is naar mensen aan de randen van de samenleving.

Als vrijwilliger in kamp Moria leerde De Jong deze Afghaanse tweelingzussen kennen. Die hebben niet alleen de vurige wens zich in West-Europa te vestigen, maar zien ook een toekomst als filmprofessionals voor zich.

Lees meer...

Een muzikale lezing in de aanloop naar Advent. “Als het kind niet in jou geboren wordt, heus, je was verloren” aldus Valentinus. Maar hoe ga je die weg? Hoe kun je dit ervaren? Blijf je ronddraaien in oude bekende patronen of zet je stappen om iets wakkerder door het leven te gaan?

Vincent Duindam, psycholoog en auteur in ‘Volzin’ en ‘De Bezieling’, neemt ons mee.

Lees meer...

De kloostergemeenschap van Taizé in Midden-Frankrijk trekt jaarlijks tienduizenden mensen (vooral jongeren) uit heel Europa en daarbuiten. Kenmerkend voor Taizé zijn de meditatieve liederen: vaak korte meerstemmige liederen die vele malen worden herhaald.

Het was de wens van Frère Roger, de stichter van Taizé, dat zoveel mogelijk liederen ook in ieders eigen taal beschikbaar zouden zijn. Daarom is voor Nederland in 2019 de bundel ‘Adem in ons’ verschenen. Meer dan de helft van de liederen is vertaald door Gert Landman en in Taizé doorgezongen met de Nederlandstalige broeders.Een Vlaamse broeder coachte Gert bij het componeren van de soloverzen.

Lees meer...

Annemarie van Heijningen-Steenbergen komt spreken over ‘Als je kind een andere (geloofs)route kiest’. Ze schreef hierover op Facebook:

“Dit thema ligt me na aan het hart, omdat ik in mijn werk als spreker vaak mensen ontmoet die zo’n beetje in hun uppie rondsjouwen met deze veelal onbesproken pijn. Hun kinderen dragen op hun beurt óók weer lasten. Ik geloof dat de pijn van beide ‘partijen’ verlicht kan worden als er meer met elkaar wordt gesproken. Als er meer wordt losgelaten, gerespecteerd, vertrouwd en overgegeven.”

Lees meer...

Rens Bijma, musicoloog en kenner van kerkmuziek, en Kees Bregman, theoloog, verzorgen een avond over klassieke muziek rond de Bijbelse persoon van Maria Magdalena.

Ontegenzeggelijk heeft de Magdaleense veel wilde verbeelding op gang gebracht. Vanuit de canonieke evangeliën leren we haar kennen. Daarin verschijnt Maria Magdalena als zelfstandige, rijke vrouw uit wie Jezus zeven demonen heeft verdreven. Zij is getuige van de kruisiging, de graflegging én de opstanding.

In het zogenaamde ‘Evangelie van Maria’ uit de tweede eeuw verschijnt Maria Magdalena als ‘apostel van de apostelen’. Door de tijden heen heeft zij vele gezichten gekregen, wat ook heeft doorgewerkt in vele composities die aan haar gewijd zijn.

Lees meer...