Deze activiteit is verplaatst van 19 januari naar 20 februari 2023.

In maart 2022 verscheen een verslag van het onderzoeksproject in opdracht van de Nederlandse regering naar het gebruik van geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in de periode 1945-1949.

In deze lezing wordt niet zozeer stil gestaan bij het door het Nederlandse leger gebruikte geweld, maar bij de houding van christenen (protestanten en rooms-katholieken) tegenover het beleid dat de Nederlandse regering voerde in deze periode van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

Lees meer...

Alain Verheij, theoloog en schrijver, beschrijft in zijn boek Geld en Go€d hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als theoloog zoekt hij in eeuwenoude Bijbelverhalen.

Die blijken talloze goede inzichten over geld te bevatten. Daarbij duiken Mozes en Jezus, twee visionairs die hartstochtelijk verlangden naar een nieuwe manier van (samen)leven, steeds weer op. Alain Verheij geeft deze avond een inleiding op zijn boek en gaat met de aanwezigen daarover in gesprek.

Lees meer...

Statistisch gezien schijnt 4,2% van de bevolking een bijna-doodervaring ergens in zijn of haar leven mee te maken. Daar is veel onderzoek naar gedaan, o.a. door cardioloog Pim van Lommel en neuroloog en ervaringsdeskundige Eben Alexander.

Tijdens de eerste bijeenkomst kijken we naar de speelfilm ‘The Shack’ (2017). Deze middag wordt begeleid door psycholoog Amber de Rooij, die een doctoraalscriptie heeft geschreven over bewustzijnsverandering na een bijna-doodervaring.

Lees meer...

Skies above Hebron is een 'coming of age' verhaal over drie jongens die te maken krijgen met fysieke en psychische obstakels in hun leven in het Palestijnse Hebron.

De broers Amer en Anas houden duiven op hun dak in de Palestijnse oude stad Hebron. De vogels vliegen vrij rond, maar de broers worden continu in de gaten gehouden door Israëlische kolonisten en soldaten vanuit hun posten op de daken. De meer bedachtzame Marwaan woont tegenover een grote Israëlische nederzetting. Om thuis te komen moet hij dagelijks langs soldaten.

Lees meer...

Niet altijd krijgen dromen in ons leven de aandacht die ze verdienen. Waar in de Bijbel dromen en visioenen volop betekenis hebben, geven wij deze activiteit in ons leven vaak weinig aandacht. Ervaren wij dromen als bedrog, of verbergen ze, ook voor ons, diepere betekenissen?

Op deze avond zien we iets van de betekenis van Bijbelse dromen, maar ook hoe we met onze eigen dromen mogen omgaan. Want dromen onderkennen is ook een stap om onszelf beter te leren kennen.

De lezing wordt verzorgd door Annie en Nico van Tellingen.

Lees meer...

De negenjarige Buddy groeit op in de late jaren 60 in Belfast en is gek op films. Het is een turbulente periode voor het gezin uit de arbeidersklasse. Hij wordt getuige van een land waarin grote chaos heerst. Intussen worstelen zijn ouders met het idee om Noord-Ierland te verlaten en elders een nieuw leven te beginnen.

Belfast werd geschreven en geregisseerd door Kenneth Branagh en is semi-autobiografisch. Het is een aangrijpend verhaal over liefde, vreugde en verlies in het leven van een jongen die opgroeit met de muziek en de sociale onrust aan het eind van de jaren zestig.

Lees meer...

De herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland vanaf het begin doortrokken geweest van christelijke elementen. Nog steeds ademen die door in de ceremonies.

Koos-Jan de Jager, mede-auteur van het boek ‘Heilige Stilte’, zal in zijn lezing allereerst ingaan op het begrip ‘publieke religie’ en waarin dat verschilt van meer bekende termen als ‘verzuiling’. Vervolgens laat hij zien hoe die publieke vorm van religie in de Nederlandse geschiedenis van de dodenherdenkingen zichtbaar is.

Lees meer...

In het boek ‘Moderne Profeten’ van Kees van Ekris wijzen acht moderne profeten uit de recent christelijke traditie ons de weg. Het boek gaat in op de levens en inspiratiebronnen van Martin Luther King, Frère Christian de Chergé, Desmond Tutu, Dorothy Day, Dietrich Bonhoeffer, Bisschop Muskens, Jacques Ellul en Angela Merkel.

Waar haalden ze de moed vandaan om te zeggen wat ze zeiden en te doen wat ze deden?

Kees van Ekris laat ons tijdens deze avond zien dat datgene waar deze profeten voor streden hier en nu nog steeds relevant is. Welke stemmen vertrouwen wij? Wat is geloofwaardig? Hij nodigt ons uit om hierover in gesprek te gaan.

Lees meer...