In verband met de coronapandemie kunnen op het laatste moment nog wijzigingen plaatsvinden in locatie, aantal bezoekers en of een activiteit überhaupt doorgaat. Deze wijzigingen vermelden wij altijd op de website, wij raden u dan ook dan aan om kort van tevoren de website te checken voor de laatste informatie.

Met heel veel plezier presenteren wij u het programma 2020/2021 van de kerngroep Ontmoeten # Verdiepen.

De grote ontregeling van het afgelopen voorjaar betekende dat onze activiteiten van Ontmoeten # Verdiepen noodgedwongen werden geannuleerd. Nu starten we weer op. Te midden van onzekerheid hebben wij het vertrouwen dat we elkaar weer zullen ontmoeten en ons geloof kunnen verdiepen. 
 
Met de Johanneskerk en de Geloofsgemeenschap St. Andries in Leersum hebben we een gezamenlijk jaarthema gekozen: ‘Groene Genade’.
De samenleving viel afgelopen voorjaar door de corona-crisis stil. We werden ons meer bewust van de rijkdom en schoonheid van alles wat groeide en bloeide. Helderblauwe luchten en de bomenpracht van de Heuvelrug: we hebben daar meer oog voor gekregen. We ontvangen het zonder dat we er zelf de hand in hebben: Groene Genade.

Lees meer...

 

In de drukte van ons bestaan is het vaak moeilijk om tot rust en stilte te komen. Toch is het een groot goed om in te keren in jezelf en te verstillen. Of je nu jong of oud bent, ruimte maken in je agenda voor een meditatief uur kan je daarbij helpen: samen stil worden, een (bijbel)tekst lezen, een kunstwerk bekijken of een muziekstuk beluisteren.

Lees meer...

 

‘Op leven en dood’ is het jaarthema van ‘Speling’, een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het begon in 1948 als een blad van de Karmelieten. Vandaag de dag gaat het tijdschrift op zoek naar eigentijdse vormen van spiritualiteit met aandacht voor mystiek, ervaringsverhalen en de Bijbel.

Dit jaar worden we door de corona-crisis diepgaand aan het denken gezet over onze wijze van leven en geloven.

Lees meer...

 
‘Van God is de Aarde en al wat daar leeft’. Een prachtige planeet is ons in de schoot geworpen en ons toevertrouwd. Maar hoe gaan we daarmee om?
 
De roep om een duurzamere samenleving klinkt steeds luider. Hier is ook een rol voor de kerken weggelegd. Want anders dan vaak gedacht gaat duurzaamheid niet alleen over natuur en milieu.

Lees meer...

 
In verband met de coronamaatregelen komt deze activiteit helaas te vervallen.
 
Tijdens de Lijdenstijd verdiepen we ons in de betekenis van kruis en opstanding. 
 
Dit doen we aan de hand van het boekje ‘God met ons’ van Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury en tegenwoordig docent in Cambridge.

Lees meer...

In deze lezing, gebaseerd op het boek ‘De gulden snede’ van Wilma de Rek, ontvouwt Herman Wijffels zijn verrassende visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en politiek. In die visie hebben tot nu, en vooral sinds de industriële revoluties, de ‘masculiene’, veroverende krachten de overhand gehad. Dat heeft geleid tot een gigantische stijging van de materiële welvaart, maar ook tot verwoesting van de aarde.
 
De mensheid is toe aan een nieuwe fase in haar ontwikkeling, waarin de ‘feminiene’, conserverende en verzorgende krachten – de gulden snede – ruim baan moeten krijgen. Volgens Wijffels zal dit niet zonder strijd gaan. Maar hij is ook hoopvol en denkt dat de betere samenleving voor het grijpen ligt.
 

Lees meer...

 
Op een dag krijgt Jacques, een gerenommeerd journalist voor een Frans dagblad, een mysterieus telefoontje van het Vaticaan. In een klein stadje in het zuidoosten van Frankrijk beweert een jonge vrouw dat de Maagd Maria aan haar verschenen is.
 
Het gerucht verspreidt zich snel en het fenomeen raakt zo wijdverbreid dat duizenden pelgrims zich nu verzamelen op de plaats van de vermoedelijke verschijningen. Jacques, die niets met deze wereld te maken heeft, stemt ermee in om deel uit te maken van een onderzoekscommissie om licht te werpen op deze gebeurtenissen.

Lees meer...

 
“Ik bekijk de mensen, omdat ik ze zie als bomen, die rondwandelen”.
 
Een intrigerende uitspraak van een blinde man die door Jezus wordt genezen. Voor Jezus reden om zijn handen opnieuw op te leggen en dat leidt tot een helder, anders zien. (Marcus 8, 22-26). Op allerlei plaatsen in de Bijbel verbeelden bomen iets van ons mensen, hoe wij ons gedragen, hoe wij als bomen geroepen zijn om vrucht te dragen. Hoe wij met onze wortels zoeken naar het water van de bron.

Lees meer...