Erediensten Maartenskerk

Als gemeente komen we iedere zondag om 10.00 uur samen om de eredienst te vieren. Daarnaast vieren we uiteraard ook de kerkelijke feestdagen met elkaar.
Deze diensten vinden plaats in de de Maartenskerk.

Het adres:

Kerkplein 1
Doorn

De kerkplein ligt aan het centrale kruispunt N225/N227 in Doorn, langs de Dorpsstraat.

In de agenda op deze website kunt u zien welke voorganger de dienst leidt.
Iedere zondag is er tijdens de ochtendviering crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Een groep van ouders en jongeren zet zich in om de kinderen een veilige plek te geven. Er is ruimte om te spelen, te tekenen of naar een verhaaltje te luisteren. Aan het eind van de viering (voorafgaand aan het slotlied) kunnen ouders de kinderen uit de crèche halen om samen de zegen te ontvangen.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie en of thee.
Voor kinderen is er limonade

Zondag 5 november a.s. zal de kerkdienst een oogstdienst zijn. Op de drie zondagen hieraan voorafgaand (15, 22 en 29 oktober a.s.) is er na de dienst gelegenheid om een of meerdere bakjes mee te nemen om te vullen met fruit voor gemeenteleden die voor korte of langere tijd niet in staat zijn om naar de kerk te komen.
Evenals vorige jaren vragen we u, als leden van een Groene Kerk, om ook oog te hebben voor (milieuvriendelijk geteeld) fruit uit de regio om de bakjes mee te vullen.
Voor lekkernijen zoals bijv. chocolade zouden Fair Trade producten een goede keuze kunnen zijn. Om u een beetje op weg te helpen, vindt u hieronder een aantal adressen van fruittelers en verkopers in de buurt.

Lees meer...