Ad hoc koor

Het ad-hoc koor werkt ongeveer vier keer per jaar mee aan de kerkdienst. Er worden dan een- of meerstemmige liederen gezongen passend bij het thema van de kerkdienst. Daarvoor wordt er regelmatig vooraf geoefend, gemiddeld 4 keer een uur per week op de woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur in De Koningshof. Het ad-hoc koor staat onder leiding van Paulien van der Werff. Iedereen die het leuk vindt kan per dienst met de bijbehorende oefenavonden aanhaken. De repetitietijden worden aangegeven op de agenda van de Zondagsbrief.

Contactpersoon: Coby van Leeuwen, 0343-420911