Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
Programma Ontmoeten#Verdiepen 2018-2019: Hoop doet leven!

Met heel veel plezier bieden wij u het programma 2018/2019 van de kerngroep Ontmoeten#Verdiepen (O#V) aan.

Allereerst: een nieuwe naam voor onze kerngroep. ‘Vorming en Toerusting’ klinkt ietwat verouderd en belerend. Wij kozen voor een naam die hedendaagser is en de lading meer dekt. Want waar gaat het eigenlijk om bij alle activiteiten? Juist, elkaar ontmoeten en ons verdiepen in diverse (geloofs)onderwerpen.

Lees meer...

Er is momenteel een heftig maatschappelijk debat over ‘voltooid leven’ gaande. Mogen burgers die menen dat hun leven ‘voltooid’ is, hulp kunnen krijgen van een arts of een stervensbegeleider om daadwerkelijk een einde aan hun leven te maken.

Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathieke wens: burgers zijn autonoom en mogen zelf keuzes maken. Maar bij nader inzien is het allemaal veel complexer.

Lees meer...

In het Catharijneconvent is de veelbelovende expositie ‘Luther’ te zien. Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar?

Deze cultuurhistorische tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij nog steeds voelbaar. 

In het Catharijneconvent krijgen wij ‘s middags een rondleiding.

Lees meer...

Ons jaarthema nodigt uit om stil te staan en na te denken waar we staan, als mens, als christen en als gemeenschap in een multicultureel land, waar juist ook de religieuze identiteit sterk in discussie is en onder druk staat. En… wat is nu onze roeping als christelijke gemeenschap?

In de serie avonden met de titel "Zou je niet eens opstaan?" zijn verschillende sprekers te gast. Na een inleidend gesprek over hun levensloop, intenties en gedachten, spreken ze een column uit waarin het draait om de vraag waar hij of zij voor wil opstaan. Na de pauze is gelegenheid met hen in gesprek te gaan. Onze eerste gast, op maandag 2 oktober, is Stevo Akkerman.

Lees meer...

Jan van der Greef neemt ons in zijn presentatie mee op zijn persoonlijk levenspad met natuur en fotografie als gids. Ondanks fysieke beperkingen door polio op jonge leeftijd, dringt hij door tot ongerepte natuurgebieden, van de Noordpool tot in het hart van de Amazone.

Verbinding met de natuur staat centraal en vormt de ingang om de emotionele beleving te vangen in beelden. Zo wordt het een reis in de buitenwereld en tegelijkertijd ook in de mystieke binnenwereld. Creatieve fotografie vanuit innerlijke rust als ingang tot een verdieping naar het “zijn” in deze wereld.

Lees meer...

Bidden wordt wel het ‘hart’ van het geloven genoemd.Op deze twee avonden verdiepen we ons eerst in de vraag wat bidden is en wat zoal over het gebed gezegd is. Dit wordt ook vanuit atheïstisch perspectief belicht.

Op de tweede avond krijgen de deelnemers ‘praktische wenken’ en maken we kennis met aansprekende gebeden uit de wereld voor allerlei levensmomenten en situaties. Let op: deze avinden zijn niet los van elkaar te bezoeken.

Lees meer...

Vier avonden ‘vast voedsel’ voor iedereen die zich nader wil verdiepen in het christelijk geloof. Dit doen we op deze avonden aan de hand van het in 2012 verschenen boek ‘Christelijke Dogmatiek’ van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi uit Driebergen.

Basale, wezenlijke geloofsvragen komen aan de orde zoals: Wat voor boek is de Bijbel, hoe gaan we ermee om? Wie is de persoon van Jezus, wat betekent hij voor mij? Wat is de kerk en de christelijke gemeente? Wat mogen wij geloven over de toekomst van de mens en van de wereld?

Lees meer...

Het is bekend dat Maarten Luther muziek een warm hart toedroeg. Hij was een bekwaam luitspeler en zanger met een mooie tenorstem. Ook schreef hij teksten en componeerde hij. Hij onderkende de kracht van de muziek die, zoals hij schreef, ‘de bedroefden kan troosten, de gelukkigen kan opschrikken, de wanhopigen bemoedigen, de trotsen nederigheid kan leren, de opgewonden mensen kan kalmeren en zelfs een hart vol haat kan verzachten’.

Het was zijn intentie om die positieve emotionele kwaliteit van muziek ook in te zetten in de kerk.

Lees meer...