Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
Programma Ontmoeten#Verdiepen 2018-2019: Hoop doet leven!

Met heel veel plezier bieden wij u het programma 2018/2019 van de kerngroep Ontmoeten#Verdiepen (O#V) aan.

Allereerst: een nieuwe naam voor onze kerngroep. ‘Vorming en Toerusting’ klinkt ietwat verouderd en belerend. Wij kozen voor een naam die hedendaagser is en de lading meer dekt. Want waar gaat het eigenlijk om bij alle activiteiten? Juist, elkaar ontmoeten en ons verdiepen in diverse (geloofs)onderwerpen.

Lees meer...

Er is nauwelijks een Bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad op het christelijk denken als Jezus’ toespraak op de berg. Een van de oudste en meest invloedrijke commentaren op de Bergrede is van Augustinus, geschreven voor het jaar 396. Augustinus probeerde zijn toehoorders en lezers te bewegen om te gaan leven als verstandige mensen, die hun huis op de rots bouwen.

Lees meer...

Na vier waardevolle avonden vorig seizoen, vervolgen we deze gesprekskring rondom hoofstukken uit het boek ‘Christelijke Dogmatiek’ van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi. Wezenlijke geloofsthema’s zoals de betekenis van Jezus voor ons leven, de kerk en de christelijke gemeente, visie op het kwaad, de vernieuwing van de mens en de vernieuwing van deze wereld, komen hierin aan de orde.

Deze avonden zijn voor iedereen die behoefte heeft aan voeding van zijn of haar geloof. De speelse titel van deze cyclus is ontleend aan de symboliek uit de brieven in het Nieuwe Testament. ‘Melk en vast voedsel’ staat daarin symbool voor de kennis van het geloof, die de christelijke gemeente nodig heeft. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst leest ieder thuis een hoofdstuk uit het boek. Op deze avonden bespreken we op open wijze wat ons raakt, welke vragen het oproept en hoe dit hoofdstuk ons geloof kan voeden en verrijken.

Lees meer...

‘Speling’ is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning en gaat uit van de geloofservaring van de schrijvers. Het beweegt zich op de kruispunten van spiritualiteit, geloofstraditie, filosofie, psychologie, trends, kunst en cultuur en maatschappelijke thema’s.  In deze leeskring wordt gesproken vanuit een leeswijzer van enkele artikelen die tevoren toegestuurd wordt.

Lees meer...

Wat geeft je vertrouwen voor het nieuw begonnen jaar? Waaruit kan je nieuwe hoop putten?

Tijdens deze bijeenkomst bezinnen we ons op deze vragen en laten ons hierbij inspireren door het Benedictijns Spel. Dit is een bezinnings- en communicatiespel gebaseerd op de beproefde Regel van Benedictus, waarmee monniken en zusters al eeuwen met elkaar leven en werken. Deze leefregels en daarbij behorende levenshouding zijn verrassend actueel in deze tijd waarin we zoeken naar harmonie, inzicht en zingeving. De kaarten van het spel verbinden je direct met jouw persoonlijke vraag en situatie, waardoor je de Benedictijnse wijsheid intens beleeft en leert toepassen in je eigen leven. Begeleid door Kristine Ram, werkzaam als communicatietrainer/coach, beeldend docent en keramiste.

Lees meer...

In het afgelopen seizoen stonden we stil bij de betekenis van het gebed. Dit keer nemen we het Onze Vader als universeel gebed.

Het Onze Vader bestrijkt het hele leven en geloven, maar kan ook een uit gewoonte gezegde tekst worden. Tijdens deze workshop verkennen we het Onze Vader bij de regel(s) die ons het meest aanspreken of waar we niet bij kunnen. We maken gebruik van de leesstof die Claartje Kruijff, de Theoloog des Vaderlands, bij elkaar heeft gebracht.

Lees meer...

Rens Bijma, kenner van kerkmuziek, en Kees Bregman, theoloog, verzorgen een avond over (klassieke) muziek bij een bijbels thema. Onder de titel ‘Recht en slecht’ gaat het deze keer over de verhalen uit Rechters, voorheen Richteren. In dit Bijbelboek ontmoeten we vrouwen die hun mannetje staan, zoals Debora; en mannen die voor vrouwen vallen, zoals Simson.

Lees meer...

‘Geloven’ is altijd toekomstgericht. In de wereld van vandaag raakt dat vaak ondergesneeuwd onder de berichten over onze naasten dichtbij en veraf met betrekking tot ziekte, honger en dorst, ongerechtigheid en misbruik. We zouden ‘de hoop’ als onlosmakelijke grond van ons gelovig bestaan vergeten! De taal van de hoop is een andere taal dan die van het wensen: we zoeken plezier, we streven naar macht en we proberen te krijgen wat we hebben willen. Hoop wordt gegeven, ontvangen, gevonden en kan gedeeld worden. Wie hoopt, kan en durft verder gaan.

In het kader van dit jaarthema worden 5 avonden georganiseerd met 5 verschillende sprekers, die elk een eigen visie op ‘Hoop doet leven’ geven.

Lees meer...