Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
Kerken op de Heuvelrug bieden een programma aan met films waarover na te praten valt. Films met een thema op woensdag- en vrijdagavonden in januari 2018.

Ze worden verrijkt door twee thema-avonden. De reeks opent met een lezing over 'zin-beleving' in de filmkunst en halverwege is er een avond over de betekenis van Disney-kinderfilms! 

Inloop steeds 19.15 uur, start films 19.30 uur en aansluitend de mogelijkheid van een nagesprek. 

Lees meer...

Zou je niet eens opstaan… het vervolg!

Het thema ‘Zou je niet eens opstaan?’ en de daar aan gekoppelde activiteiten bleken het afgelopen seizoen een groot succes. Reden voor onze kerngroep om daarop voort te bouwen. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe, aansprekende personen, die aan de hand van een zelf geschreven column hun kijk op het thema presenteren. In een serie van 5 inspirerende avonden (ook los te bezoeken!) komen dit seizoen langs: journalist en schrijver Stevo Akkerman, gemeentepredikant en interim-predikant van de Protestantse Kerk Nederland Rainer Wahl, geestelijk verzorger, predikante en schrijfster Margriet van der Kooi, rabbijn en inter-religieus expert Menno ten Brink en Nederlands ambassadeur in Litouwen Bert van der Lingen.

Lees meer...

Helaas hebben we voor de film "Philomena" geen aanmeldingen ontvangen. Daarom hebben we besloten deze film te laten vervallen.

We zien u graag bij onze andere activiteiten!

-----

Het filmseizoen beginnen we met een laagdrempelige film: Philomena. Als tiener moest Philomena Lee haar buitenechtelijke zoontje ter adoptie afstaan op aandringen van de Iers-Katholieke gemeenschap waar ze woonde.

Vijftig jaar later gaat ze met hulp van de cynische BBC-journalist Martin Sixsmith op zoek naar haar verloren zoon.

Lees meer...

Er is momenteel een heftig maatschappelijk debat over ‘voltooid leven’ gaande. Mogen burgers die menen dat hun leven ‘voltooid’ is, hulp kunnen krijgen van een arts of een stervensbegeleider om daadwerkelijk een einde aan hun leven te maken.

Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathieke wens: burgers zijn autonoom en mogen zelf keuzes maken. Maar bij nader inzien is het allemaal veel complexer.

Lees meer...

In het Catharijneconvent is de veelbelovende expositie ‘Luther’ te zien. Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar?

Deze cultuurhistorische tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij nog steeds voelbaar. 

In het Catharijneconvent krijgen wij ‘s middags een rondleiding.

Lees meer...

Ons jaarthema nodigt uit om stil te staan en na te denken waar we staan, als mens, als christen en als gemeenschap in een multicultureel land, waar juist ook de religieuze identiteit sterk in discussie is en onder druk staat. En… wat is nu onze roeping als christelijke gemeenschap?

In de serie avonden met de titel "Zou je niet eens opstaan?" zijn verschillende sprekers te gast. Na een inleidend gesprek over hun levensloop, intenties en gedachten, spreken ze een column uit waarin het draait om de vraag waar hij of zij voor wil opstaan. Na de pauze is gelegenheid met hen in gesprek te gaan. Onze eerste gast, op maandag 2 oktober, is Stevo Akkerman.

Lees meer...

Jan van der Greef neemt ons in zijn presentatie mee op zijn persoonlijk levenspad met natuur en fotografie als gids. Ondanks fysieke beperkingen door polio op jonge leeftijd, dringt hij door tot ongerepte natuurgebieden, van de Noordpool tot in het hart van de Amazone.

Verbinding met de natuur staat centraal en vormt de ingang om de emotionele beleving te vangen in beelden. Zo wordt het een reis in de buitenwereld en tegelijkertijd ook in de mystieke binnenwereld. Creatieve fotografie vanuit innerlijke rust als ingang tot een verdieping naar het “zijn” in deze wereld.

Lees meer...

Bidden wordt wel het ‘hart’ van het geloven genoemd.Op deze twee avonden verdiepen we ons eerst in de vraag wat bidden is en wat zoal over het gebed gezegd is. Dit wordt ook vanuit atheïstisch perspectief belicht.

Op de tweede avond krijgen de deelnemers ‘praktische wenken’ en maken we kennis met aansprekende gebeden uit de wereld voor allerlei levensmomenten en situaties. Let op: deze avinden zijn niet los van elkaar te bezoeken.

Lees meer...