Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
Programma Ontmoeten#Verdiepen 2018-2019: Hoop doet leven!

Met heel veel plezier bieden wij u het programma 2018/2019 van de kerngroep Ontmoeten#Verdiepen (O#V) aan.

Allereerst: een nieuwe naam voor onze kerngroep. ‘Vorming en Toerusting’ klinkt ietwat verouderd en belerend. Wij kozen voor een naam die hedendaagser is en de lading meer dekt. Want waar gaat het eigenlijk om bij alle activiteiten? Juist, elkaar ontmoeten en ons verdiepen in diverse (geloofs)onderwerpen.

Lees meer...

Marc Chagall, 1887-1985, is geboren als Mosje Segal in Vitebsk, Wit-Rusland. Hij groeide op in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme. De verhalen en ervaringen van zijn kindertijd hebben veel invloed op hem gehad. Dit komt tot uiting in zijn schilderijen.

In deze lezing maken we, aan de hand van afbeeldingen van Chagall’s schilderijen, een tocht door het werk en leven van deze fenomenale kunstenaar tussen 1887 en 1917.

Lees meer...

Er is nauwelijks een Bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad op het christelijk denken als Jezus’ toespraak op de berg. Een van de oudste en meest invloedrijke commentaren op de Bergrede is van Augustinus, geschreven voor het jaar 396. Augustinus probeerde zijn toehoorders en lezers te bewegen om te gaan leven als verstandige mensen, die hun huis op de rots bouwen.

Lees meer...

Geloof en twijfel zijn elkaars keerzijden. Deze workshop zoekt ruimte, en geeft aandacht, voor zowel het ene als het andere, en probeert zo een brug te slaan. Als leidraad wordt het boek ‘GodZijn’, een oefening in bescheidenheid (2017) van Jean-Jacques Suurmond, pastor, coach en publicist, gebruikt.

Lees meer...

‘Geloven’ is altijd toekomstgericht. In de wereld van vandaag raakt dat vaak ondergesneeuwd onder de berichten over onze naasten dichtbij en veraf met betrekking tot ziekte, honger en dorst, ongerechtigheid en misbruik. We zouden ‘de hoop’ als onlosmakelijke grond van ons gelovig bestaan vergeten! De taal van de hoop is een andere taal dan die van het wensen: we zoeken plezier, we streven naar macht en we proberen te krijgen wat we hebben willen. Hoop wordt gegeven, ontvangen, gevonden en kan gedeeld worden. Wie hoopt, kan en durft verder gaan.

In het kader van dit jaarthema worden 5 avonden georganiseerd met 5 verschillende sprekers, die elk een eigen visie op ‘Hoop doet leven’ geven.

Lees meer...

Veel mensen kennen Elly en Rikkert van hun kinderliedjes en kinderconcerten. Maar hun leven lang maken ze muziek en verzorgen ze optredens voor volwassenen. Tijdens dit concert spelen Elly en Rikkert een keuze uit hun repertoire van de afgelopen 50 jaar. Hun muziek varieert van vrolijk en uitbundig tot verstild poëtisch. Het zijn luisterliedjes met een boodschap en bevatten cabareteske intermezzo’s, momenten om te overdenken en pittige maatschappijkritiek. Ze zingen tekstueel hoogstaande liedjes, maar ook muzikaal valt er een hoop te genieten. Twee klasse-muzikanten, Jan Borger op keyboards en accordeon, en Dick Le Mair op percussie-instrumenten ondersteunen hen daarbij.

Lees meer...

‘Oud willen worden is iets, maar oud zijn iets heel anders’. In deze twee bijeenkomsten, samen met de Kerngroep Pastoraat georganiseerd, lezen en bekijken we een zeer gevarieerde en kleurrijke brochure van de Raad van Kerken. Op verschillende manieren worden de vragen van en rond de laatste levensfase belicht en besproken.

Lees meer...

Deze avond gaan we de diepte in met een intense film: ‘God on trial’ (2008).

“God is niet goed!” Vol afschuw spuugt Akiba de woorden uit, wanneer de rechters op het punt staan hun oordeel over God uit te spreken. “Hij was nooit goed. Hij stond alleen aan onze kant!”.

Lees meer...